รายชื่อร้านอาหาร Clean Food Good Taste อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ
ชื่อร้าน
เจ้าของกิจการ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
อาหารแนะนำ
1
ร้านชาววัง
นางกมลพร แซ่ตั้ง
637 ต. วังน้ำเขียว
สุกี้ ,ผัดเห็ดหอม
2
นางวิภา ศิริรัตน์บุญขจร
19 ต.วังน้ำเขียว
044-228232-3
สุกี้ และ อาหารปลา
3
น.ส.กนกวรรณ พัวอมรพงศ์
103 ม.7 ต.ไทยสามัคคี
044-228407-9
เสต็ก
4
น.ส.ลัดดาวัลย์ หวังค่ำกลาง
465 ม.10 ต.วังน้ำเขียว
044-228039
ปลาเผา ,ยำตะไคร้
5
นางเสงี่ยม แสนดอนดู่
13 ม.3 ต.ไทยสามัคคี
044-228369
เสต็ก
6
ครัวน้องโอม
นายประวิทย์ ชูเมือง
156 ม.3 ต.ไทยสามัคคี
อาหารตามสั่ง
7
ครัวครูนิกร
นายนิกร ผิวกิ่ง
12 ม.10 ต.วังน้ำเขียว
044-228431
ผัดเผ็ดหมูป่า , อาหารป่า
8
พลอยทับทิม
นางลัดดา ศุกร์ฤกษ์
16 ม.8 ต.ไทยสามัคคี
อาหารตามสั่ง
9
นางอรัญญา พรมวิจิตร
147 ม.11 ต.อุดมทรัพย์
01-9552838
เสต็ก
10
ร้านชุมชนวังน้ำเขียว
นางนิตดา ทองคลี่
15 ม.11 ต.อุดมทรัพย์
อาหารตามสั่ง
11
บ้านกุลละวณิชย์
นายสมศักดิ์ กุลละวณิชย์
444/4 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
044-228400
อาหารตามสั่ง
12
นายมนตรี ชลายน
7 ม.15 ต.วังน้ำเขียว
01-9413896
เสต็ก,ไส้กรอกรมควันอ้อย,จิ้มจุ่ม
13
นายสุวุฒิชัย ถิระโคตร
210 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
044-228467
ยำผักกูด,เสต็ก,เมี่ยงตะไคร้
14
ร้านลาบเหมียว
นางสุมาลี ดาวฤกษ์
72 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
044-228102
ลาบ,น้ำตก
15
ครัวน้องนัท
นางดลพร ปักสำโรง
288/1 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
044-228208
เกี๊ยวเสวย,ปลาแรดทอดกระเทียม
16
น.ส.วิไล ภักดีวุฒิ
79 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
ก๋วยเตี๋ยว, ไก่ย่าง, ส้มตำ
17
แสวงโภชนา
นายแสวง เอกอนงค์
263 ม.1 ต.วังน้ำเขียว
044-228110
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
18
นางออมสิน คูณสันเทียะ
203 ม.5 ต.ไทยสามัคคี
044-228275
ก๋วยเตี๋ยว
19
ร้านปิ่นแก้ว
นางปิ่นแก้ว เหิมขุนทด
123 ม.5 ต.ไทยสามัคคี
อ่อมเพลี้ย , ลาบ
20
ร้านสมพร
นางสมพร ธาระลาภ
84 ม.11 ต.ไทยสามัคคี
ก๋วยเตี๋ยว
ลำดับ
ชื่อร้าน
เจ้าของกิจการ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
อาหารแนะนำ
21
เจ๊นก
นางเครือวัลย์ เกตุพรมราช
47 ม.7 ต.อุดมทรัพย์
09-5830917
อ่อมเพลี้ย , ลาบ
22
แอบแซบ
นางแต๋ว มานะมี
77 ม.7 ต.อุดมทรัพย์
07-2526394
ก๋วยเตี๋ยว , สุกี้
23
ลาบอุดมทรัพย์
นายประสพสุข คงสา
249 ม.1 ต.อุดมทรัพย์
09-9492892
จิ้มจุ่ม , คอหมูย่าง
24
ร้านละมัย
นางละมัย สิงห์สระน้อย
84 ม.7 ต.อุดมทรัพย์
09-5805652
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
25
ร้านปราณี
นางปราณี นุชฉิมพลี
241 ม.1 ต.อุดมทรัพย์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
26
ครัวสวนป่า
นางชาลินี มาศรัตน์
231 ม.9 ต.อุดมทรัพย์
09-9474892
ผัดเผ็ดนก , แกงป่านก
27
บงกอเดียว
นายชาญศักดิ์ ศิลานันท์
ม.9 ต.อุดมทรัพย์
09-8485102
ก๋วยเตี๋ยวปลา
28
ป้าบุญล้อม
นางบุญล้อม ชาติเงี้ยว
123 ม.9 ต.อุดมทรัพย์
ลาบหมู , ต้มแซบ
29
ร้านอุไร
นางอุไร ระวังพรมราช
223 ม.9 ต.อุดมทรัพย์
06-2500589
ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง
30
ร้านสมพร
นางสมพร สอนสระน้อย
96 ม.6 ต.อุดมทรัพย์
ก๋วยเตี๋ยว
31
ร้านบัวเผื่อน
นางบัวเผื่อน อุ่นสระน้อย
38 ม.6 ต.อุดมทรัพย์
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก
32
นายประกอบ บุญแท้
115 ม.1 ต.วังหมี
ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง
33
ต้นตอ
นายสมศักดิ์ ขุนองค์
7 ม.2 ต.วังหมี
ผัดเผ็ดหมูป่า
34
ทุมมาอาหารตามสั่ง
นางทุมมา แก้วพิกุล
41 ม.21 ต.วังหมี
ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง
35
ครัวริมเขื่อน
นางกมลวรรณ ทองโสภณ
91 ม.10 ต.วังหมี
ปลาริมเขื่อนทอด , ยำตะไคร้
36
ร้านสวง
นางสวง เสาร์ศิริ
27 ม.5 ต.วังหมี
ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง