บ้านดลญดา  Donyada Apartment
 โทร : 089-6655-384  e-mail:tdonyada@yahoo.com