แฟลตพิบูลวัฒนา

ทำเลที่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกสบาย ของชีวิตประจำวัน: 

ใกล้จุดทางขึ้น-ลงทางด่วน 2 เส้นทาง;

 เดินทางไป   รพ.รามาธิบดี  รพ.พระมงกุฏฯ  รพ.วิชัยยุทธ ได้สะดวก