การให้สติเมื่อเพื่อนปรับทุกข์

วันที่ : 21/08/2012   จำนวนผู้ชม : 1

                   คนเรายิ่งปรับทุกข์ยิ่งเจอทุกข์  ยิ่งปรับทุกข์ยิ่งจมอยู่ในกองทุกข์

     ถ้าเราไม่มีทางช่วยอะไรได้  ได้แต่เออ ออ ตาม "เออ....จริงของเธอนะ  ฉันก็ว่าเธอถูก  เธออย่ายอม  ลุยเลย" อย่างนี้เท่ากับผลักดันให้เพื่อนลงนรก  มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาใหม่ขี้นมาอีก...เพื่อนที่ให้สติหายาก  การที่เพื่อนมาปรับทุกข์กับเราเป็นเพราะเราไม่ขัดแย้งเขา

     เราสามารถให้สติโดยไม่ขัดแย้งกับเขาได้  เช่น  "เออ....ฉันเข้าใจความทุกข์ที่เธอมี  แต่ว่าเราจะจมทุกข์ไปทำไม  ทางออกมีเยอะ  ฉันว่าเราน่าจะหาวิธีคิดที่ทำให้มีความสุขดีกว่า....อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยจมอยู่กับกองทุกข์นี้เลย  เหมือนเรามองหน้าต่างบานนี้เห็นแต่กองขยะ  บ้านเรามีหน้าต่างตั้งหลายบาน  ถ้าเราทำลายกองขยะไม่ได้  เราก็ปิดหน้าต่างบานนี้เสีย  ไปปลูกดอกไม้กลบมัน  หรือไปเปิดหน้าบานอื่น  พอตื่นเช้าขี้นมา  เราก็จะสดชื่น"

     วิธีคิดแบบนี้จีงเป็นการให้สติเพื่อน....การให้สติเป็นสุดยอดของกัลยาณมิตร      

 หมายเหตุ

คัดลอกจาก หนังสือซีเคร็ต ฉบับที่99