ราคาห้องพัก Price of the room

วันที่ : 27/09/2017   จำนวนผู้ชม : 1

Superior   30,000 baht/month

Deluxe      32,000 baht/month

Twin         35,000 baht/month

Suite        39,000 baht/month

 

Price of the room includes

-Water

-Elecytricity

-Vat7%

-Wi-fi

-Cleaning3  times a week