น้ำรั่วในบ้าน ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย อาจส่งผลให้บ้านทรุด

วันที่ : 6/08/2019   จำนวนผู้ชม : 28,393

น้ำรั่วในบ้าน ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย อาจส่งผลให้บ้านทรุด

 

ปัญหาท่อน้ำภายในรั่ว ถือเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าของบ้านอย่างเราๆ ไม่รู้ว่า “รอยรั่ว” นั้นอยู่จุดไหน จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด ซึ่งปัญหานี้ เป็นภัยเงียบที่เราไม่ควรละเลย เพราะจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

 

วิธีสังเกตปัญหาท่อน้ำรั่วภายในอย่างง่ายๆ

โดยสังเกตรอยซึมต่างๆ ภายในบ้าน มีรอยซึมตรงจุดใดของตัวบ้านหรือไม่ ถ้าไม่มี ไม่เจอ แต่เกิดพบว่า บิลค่าน้ำสูงผิดปกติ 
ต้องรีบตรวจสอบทันที

 

ค่าน้ำที่จะเข้าข่ายว่า “ผิดปกติ” ประเมินง่ายๆ คือ หากบิลค่าน้ำสูงกว่าเดือนที่แล้วเกินกว่าเท่าตัว โดยที่สมาชิกในบ้านเท่าเดิม การใช้น้ำใกล้เคียงเดิม ถือว่ามีความผิดปกติ แสดงว่ามีปัญหา เราควรรีบตรวจสอบ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ เช่น การประปานครหลวง (กปน.) มีบริการตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำภายในบ้าน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 บิลค่าน้ำบ้านนั้นๆ เพิ่มขึ้นเท่าตัว กปน. ก็จะเข้ามาตรวจสอบให้ฟรี และหากพบว่ามีการรั่วซึมจริง ก็จะวงจุดที่รั่วซึมให้ หลังจากนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องติดต่อช่างซ่อมเพื่อให้เข้ามาทำการซ่อมส่วนที่รั่วซึม

กรณีที่ 2 บิลค่าน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่มีความสงสัยว่าอาจเกิดการรั่วของท่อน้ำภายใน สามารถให้เจ้าหน้าที่ของ กปน.มาตรวจสอบได้ แต่จะมีค่าใช้จ่าย เริ่มต้น 750 บาทต่อครั้ง

 

มีหลายกรณีด้วยกันที่น้ำรั่วภายใน แต่ไม่ได้มีเสียงน้ำให้ได้ยิน หรือไม่ได้เห็นอาการซึม ดังนั้น เจ้าของบ้านต้องช่างสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดในบ้าน ถ้าไม่สังเกตรอยรั่ว ก็ต้องสังเกตบิลค่าน้ำ ยิ่งปัจจุบันมีบริการหักค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต เพื่อความสะดวกสบาย อาจจะทำให้เราไม่ได้สังเกตว่าค่าน้ำแต่ละเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร